20 d’abril 2010

i aquesta és la meva peça.

Es tracta d'un fotopolímer sobre paper japonès, 
cosit a un marc de fusta.